shutterstock_2063093954

Uprawnienia DSB dla elektryków - czym są i jak je zdobyć

Praca dla elektryka w Norwegii wiąże się ze spełnieniem ważnych formalności. Przede wszystkim należy potwierdzić kwalifikacje zawodowe związane z elektrycznością. Gwarancją podjęcia legalnej pracy w tym kraju jest zatem uzyskanie uprawnień DSB.

 

Co to jest DSB?

DSB, czyli Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, jest norweską instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji elektryka. Wydany przez DBS certyfikat potwierdza, że zdobyte w Polsce umiejętności zawodowe są zgodne z norweskimi wymogami, a co za tym idzie uprawnia do pracy na stanowisku elektryka. Certyfikat jest koniecznym warunkiem do spełnienia, aby znaleźć legalne i odpowiednio płatne zatrudnienie w Norwegii. Warto mieć na uwadze, że zawód ten jest najlepiej opłacanym w branży budowlanej. Tym bardziej przed wyjazdem do pracy w Norwegii należy spełnić wszystkie wymagane formalności.

 

Jak zdobyć certyfikat DSB?

Certyfikat DSB można otrzymać tylko wtedy, gdy posiada się już polskie uprawnienia zawodowe oraz uzyskało się dyplom w zawodzie związanym z elektrycznością. Elektryk, chcący podjąć pracę w zawodzie w Norwegii, powinien przesłać do DSB wniosek, na podstawie którego zostaną ocenione jego kwalifikacje i doświadczenie zdobyte w Polsce. Aplikacja zostanie rozpatrzona przez odpowiednią komisję, oceniającą umiejętności zawodowe kandydata zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej o uznawaniu zagranicznego wykształcenia. Warto dodać, że elektrycy, którzy zdobyli w Polsce certyfikat Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), zazwyczaj spełniają norweskie przepisy.

 

Jak złożyć wniosek o DSB?

Wniosek o wydanie uprawnień DSB należy napisać samodzielnie. Ważne, aby określić w nim konkretny zawód, w którym chce się uzyskać potwierdzenie kwalifikacji. Norwegia stosuje inne kryteria w przypadku uznania kwalifikacji elektryków specjalistów, a jeszcze inne w stosunku do wykonawców instalacji elektrycznych.

 

Zobacz najnowsze ogłoszenia na stanowisku: Elektryk

 

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów, o które zazwyczaj prosi DSB:

  • CV (zawierające informacje o edukacji i doświadczeniu zawodowym),
  • kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły w zawodzie elektryk lub pokrewnym
  • kopię certyfikatu poświadczającego uprawnienia elektryka specjalisty / uprawnienia wykonawcy instalacji elektrycznych,
  • kopię certyfikatu poświadczającego uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka lub pokrewnego,
  • kopię oryginału zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych,
  • kopię referencji od obecnego lub poprzedniego pracodawcy, zawierająca informacje o doświadczeniu praktycznym w zawodzie (zdobytym po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu),
  • kopię oryginału uprawnień SEP,
  • kopię paszportu.

 

Każdy dokument musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język norweski lub angielski i potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Świadectwa szkolne powinny zostać potwierdzone przez odpowiednie placówki edukacyjne. Warto dodać, że umiejętność posługiwania się jednym z języków nordyckich lub językiem angielskim jest dużym atutem osoby wnioskującej o certyfikat DSB. 

 

Praca dla elektryka w Norwegii

Cały proces – od momentu dostarczenia dokumentów do wydania uprawnień DSB – trwa około od 7 do 9 miesięcy. Warto w tym czasie rozpocząć poszukiwania zatrudnienia w zawodzie, co zdecydowanie przyspieszy proces podjęcia nowej pracy.  Jako druga największa firma elektryczno-hydrauliczna w Norwegii, zapewniamy bezpośrednie zatrudnienie na własne projekty.

 

Służymy wsparciem i pomocą w procesie dopełniania formalności, a  co najważniejsze,  w trakcie ubiegania się o uprawnienia DSB można swobodnie aplikować do pracy w naszej firmie. Haneseth to gwarancja bezpiecznego i odpowiednio opłacanego zatrudnienia w Norwegii.   

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
lub
Facebook